Anna_Spång_logotyp_Web Mobil

Infografik är bra när man behöver förklara komplicerade förlopp eller åskådliggöra statistik på ett lättfattligt sätt. Infografik kan bestå av till exempel diagram, kartor, tabeller eller andra grafiska element. 

Anna Spång  |  Långgatan 2, 776 32 Hedemora  |  0722-01 04 25  | anna@annaspang.se