Anna_Spång_logotyp_Web Mobil

Har du något krångligt att berätta? Du kan infografik hjälpa dig.

Infografik (nyhetsgrafik) är bra när man behöver förklara komplicerade förlopp eller åskådliggöra statistik på ett lättfattligt sätt. Infografik kan bestå av till exempel diagram, kartor, tabeller eller andra grafiska element. 

Se illustrationer

Se formgivning och layout

Anna Spång  |  Brusvägen 5  |  776 93  Hedemora  |  0722-01 04 25  | anna@annaspang.se